Monday, December 30, 2013

Are we like that......


So sorry I was away for quite sometime. Many of my readers would have been wondering what happened to me. Well! I'm still as naughty and playful with the same youthful heart.

To begin with, I had posted a beautiful picture for all to see and admire. I had shared this cartoon with many of my friends using the WhatsApp application on my hand phone. My question to them was... "Are we like that?" Wow! Everyone was amazed with the cartoon, and they gave me many different comments and replies. In a broader scope, perhaps this blog could create more attention, when readers could also view to appreciate what they can see in this loving picture. Please feel free to write your thoughts and be brave to tell the truth. Okay?

4 comments:

Anonymous said...

Well sometimes... (you know how a man is)

Anonymous said...

)

Unknown said...

Hi Charlie,

You don't have to be shy to reveal your feeling here please.

Unknown said...

Đối với mỗi sản phẩm của công ty hay doanh nghiệp đều có nét đặc trưng giúp khách hàng có thể nhận biết và phân biệt được các sản phẩm khác trên thị trường. Chính vì thế ngày nay các dịch vụ thiết kế bao bì chuyên nghiệp ra đời nhằm tạo ra những mẫu mã bao bì sản phẩm chuyên dùng đẹp mắt tạo nên thương hiệu riêng cho sản phẩm. Và thế ngoài việc thiết kế bao bì thì việc tiếp theeo giúp khách hàng nhận biết thương hiệu của sản phẩm nhanh nhất ăn vào trí nhớ người tiêu dùng thì dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu cũng dần ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ấy. Từ việc thiết kế bao bì, thương hiệu thì không nên bỏ quả yếu tố then chốt một sản phẩm là logo thì dịch vụ thiết kế logo công ty chuyên nghiệp cũng ra đời đáp ứng nhu cầu ấy của người tiêu dùng.
Việc tiếp theo là quảng bá sản phẩm đưa sản phẩm đén khách hàng. Tiếp theo phương thức marketting bắt đầu hoạt đọng sử dụng thị trường bên ngoài và online. Thì khong thể thiếu website và dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp nhằm tạo ra các tiền đề cho viejc quản bá 1 thương hiệu hay sản phẩm được thành công đưa đến với người tiêu dùng.